ID2

Consulting & Engineering BV

ID2: ingenieurs met ervaring in civieltechnische en bouwkundige projecten.

ID2 is een dynamisch en creatief bureau met op dit moment 5 eigen personeelsleden en diverse inhuurkrachten

ir. Jan Oosterbaan is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.

Contactgegevens:

ID2 Consulting & Engineering BV
Albert Cuijpstraat 52
3817 RD AMERSFOORT
Mobiel Jan Oosterbaan: 06 - 2474 2553
e-mail: info@id2consulting.nl
web: www.id2consulting.nl

Wij zijn gespecialiseerd in:
- begeleiding van civieltechnische werken door ervaren ingenieurs
- procesmanagement van complexe stedenbouwkundige projecten (o.a. grote infrastructurele projecten in Amsterdam)
- werkvoorbereiding, geotechnisch onderzoek, bodemonderzoek
- begeleiding van de uitvoering (directievoering en toezicht)
- turn key projecten van ideevorming inclusief uitvoering, oplevering en nazorg
- inhoudelijke materialenkennis van oa. natuursteen
- omgevingsmanagement voor o.a. de Maaswerken en de HSL
- het begeleiden van civieltechnische en bouwkundige constructies voor diverse gemeentes en particuliere opdrachtgevers

Referenties:
- Gemeente Amsterdam: grote infrastructurele projecten voor diverse stadsdelen
- Rijkswaterstaat: omgevingsmanagement Maaswerken
- Diverse gemeenten: begeleiden civieltechnische constructies en wegenbouw
- Bouwkundig: renovaties en nieuwbouw

Een greep uit onze projecten:


Renovatie bruggen en walmuren, Amsterdam


Bergbezinkbassin Mauritskade, Amsterdam


Groot onderhoud Mr. Treublaan, Amsterdam


Isoleren kruipruimte Olympisch Stadion


Herprofilering Weesperzijde, Amsterdam


Roeicentrum Berlage

Turn key: plaatsen waterzuiveringsinstallatie t.b.v. voertuigreiniging en levering tankstation

Incl. bodemsanering, bouwkundig en geotechnisch advies, bouwvergunning Amsterdam